Swimsuit H Obscene Otokono girl, Than Naked - 2014 - Shindou Emi, Asakura Minami