Otokono Is Committed To Taitsu - 2015 - Santsuka Chihiro, Shiraishi Tsukasa