Flexing Winker, Fabulous Creampie Ride - 2021 - Tong 2