Teenager Joso-ko - 02 - 2015 - Oshima Kaoru, Satsuki - Asian, Teens