Una Sorpresa Lunga vol.23 cm - 2010 - Doris, Juliana