Super Travel Oshima Kaoru Night - 2014 - Ooshima Kaoru - Feature, Creampie